Hissgruppen och ITK ingår sen september i koncernen Motum med Accent Equity 2012 som huvudägare. Nu förvärvas Vinga Hiss till Motum!

Tillsammans blir vi en starkare aktör på hissmarknaden, med målet att erbjuda våra kunder ännu bättre och mer heltäckande service.

Pressrelease Motum ITK Hissgruppen Vinga 20131120