Hisskoncernen Motum har ingått avtal om service av delar Akademiska Hus AB:s fastighetsbestånd i Stockholmsområdet. Det gäller drygt 200 hissar, bl a på Karolinska Institutet och i universitetsområdet. Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag med fokus på universitet och högskolor. Avtalet är ett resultat av Motums satsning på leveranskapacitet i Sveriges mest hisstäta område – Stockholm.

Motum har en rikstäckande verksamhet bestående av regionalt marknadsledande hissföretag. I koncernen ingår bl.a. ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Östgöta Portservice och Hisscentralen. Motum har drygt 240 anställda och en omsättning om ca 510 miljoner kronor.

Företagen i Motum erbjuder installation av nya hissar, modernisering av befintliga hissar samt service och reparationer med fokus på att finna flexibla hisslösningar, anpassade efter varje kunds behov. Motum arbetar med öppna hissystem och komponenter från den öppna marknaden.

– Det här är det andra stora avtalet på hisservice på kort tid, säger Ola Gunnarsson, VD och koncernchef i Motum AB. Att Akademiska Hus i hård konkurrens har valt oss som partner är ett bevis på att vi är på rätt väg. Förutom installation och modernisering av hissar är service ett av våra prioriterade områden.

Det nu ingångna avtalet löper på tre år och avser drygt 200 hissar i Akademiska Hus fastigheter i Stockholmsområdet.

– Vi är mycket nöjda med att ha tecknat avtal med Motum för en stor andel av våra hissar i Stockholm, säger Carl-Johan von Mentzer, strategisk inköpare Drift & Underhåll på Akademiska Hus. För oss är det viktigt med långsiktighet, kvalitet och ekonomi. Vi uppfattar Motum som lyhörda för våra krav och behov. Vi ser fram emot ett givande samarbete.

 

För ytterligare information, v g kontakta:

Ola Gunnarsson, Motum, +46 70 849 50 03, ola.gunnarsson@motum.se

Carl-Johan von Mentzer, Akademiska Hus, +46 70 308 77 94, carl-johan.von.mentzer@akademiskahus.se