Vi kan hissar

Hissgruppen är ett svenskt företag etablerat 1979 av VD Åke Carlsson och som tillsammans med ITK, Nordisk Hiss, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, Östgöta Portservice, Hiss-Craft, Motum Hiss Syd och Motum Port i Mälardalen ingår i Motum-koncernen.

Vi levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden. Vår serviceorganisation är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Personlig service och engagemang tycker vi är viktigt!

Miljö & kvalitet

Hissgruppen är ISO-certifierade sedan 2012. Det innebär att vi följer de processer som är nedskrivna i vår verksamhetshandbok för miljö och kvalitet och att vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

KMA- Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vid order skapar vi en projektanpassad KMA-pärm. Hissmontaget sker delvis utifrån dokumenten i denna pärm.

Under montaget genomförs också fördefinierade kontroller enligt en projektanpassad kontrollplan. Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång.

Övriga kvalitetskontroller:

  • Säkerhetsbesiktning av Swedac-ackrediterat organ
  • (Okulärbesiktning vid bygghiss)
  • Leverans/slutbesiktning