Nyinstallation & Modernisering

Vi har ett komplett utbud av hissar men arbetar inte med standardlösningar. Med oss anpassas er hiss efter miljö och användningsområde. Det ger dig som kund stor möjlighet att vara med och utforma hissen enligt era önskemål. En individuellt utformad hiss skapar ett mervärde för fastigheten i mer än av bara ekonomisk betydelse.

Vi arbetar med olåsta system, komponenter från den öppna marknaden samt att den tekniska dokumentationen är tillgänglig för alla. Det gör underhållet enklare och billigare samt att fastighetsägaren inte är bunden till en servicepartner. Det ger också större flexibilitet vad det gäller utformning och tekniska lösningar – god kvalitet, god service och den bästa ekonomiska lösningen!

Många hissleverantörer vill binda upp sina kunder för en lång tid. Det kan ske genom att nyinstallerade hissar förses med system där det krävs specialverktyg för service eller speciella verktyg vid reparation. Kanske enkelt och billigt till en början men omständligt och kostsamt i längden. Servicekostnaderna kan stiga utan att man har någon valmöjlighet till en bättre och billigare lösning.

Det är viktigt med förebyggande underhåll och att löpande byta ut delar som slits för att behålla värdet i er investering. Vi hjälper er att renovera eller bygga om hissen.

Krav på hissar

En del hissar behöver anpassas för att uppfylla föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt. Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs det också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minimerar risken för tillbud genom klämning. Skydd i korgöppning ska finnas i de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler.

Det är ofta enklare och billigare att byta ut den befintliga hisskorgen till en helt ny när man installerar korgdörr. Alternativt kan man installera ny inredning i den befintliga hisskorgen eller en ny rostfri, anpassad frontsida, till aktuell hisskorg och dörr. Få inspiration och praktiska tips – Läs mer under inredning här på vår hemsida.

Linhissar

Linhissen är energisnål, har hög prestanda samt är lätt och säker att installera. Det självklara valet när det finns höga krav på tillgänglighet och hastigheter på 1 m/s eller mer.

Växellös maskin & permanentsmorda lager

Våra linhissar är utrustade med en växellös maskin som har permanentsmorda lager. Då maskinen är växellös behövs varken oljebyte eller påfyllning av olja. Ett smörjfritt och miljövänligare alternativ!

Maskinrumslös hiss

De maskinrumslösa hissarna är flexibla i sina mått. Finns från 325 kg till 4000 kg och med hastigheter 0,5-1,6 m/s. Passar utmärkt vid både nybyggnation och modernisering, där ytor frigörs till annat än maskinrum.

Läs mer i produktbroschyren

Linhiss Z-topp produktkatalog

Hydraulhissar

Vi erbjuder hydraulhissar för varu- och persontransporter till konkurrenskraftiga priser. Hydraulhissen passar bra för större laster, gods med pallyft och truck samt även bilar.

Hissen är utrymmeseffektiv, har kraftiga golv och trösklar. Kan köras direkt till plan utan krypkörning vilket innebär att färden går snabbare, energiåtgången reduceras kraftigt och hissens kapacitet ökar.

Med högteknologiska driv- och styrsystem, tillsammans med vår tekniska kunskap, ger hissar av hög kvalitet och med modern teknik.

Inredning

Vi levererar hisskorgarna efter kundens önskemål.

I hisskorgen skapas den känsla som ger besökaren det första intrycket av fastigheten/företaget.

Vi hjälper gärna till med att ge en positiv bild av din verksamhet.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ta fram ett flertal olika alternativ till inredning.

Få inspiration och praktiska tips – Ladda ner Åhmans katalog  Åmans Katalog