Hissgruppen tar täten och kopplar upp alla nya hissar

Hissgruppen tar täten vad gäller uppkopplade hissar. Sedan årsskiftet kopplar bolaget upp alla nyinstallerade hissar under garantitiden. Uppkopplingen ger tillgång till viktig information om hissen som används för att öka driftsäkerheten och effektivisera service och underhåll.

– Uppkopplade hissar skapar ett stort mervärde för oss som leverantör och därmed även för kunden eftersom vi får data som gör att vi kan planera service och underhåll bättre samt agera snabbare vid driftsstopp, säger Robert Löfkvist, Hissgruppen.

– Om det till exempel blir fel på hissen får vi exakt information om allt från felkoder, parametrar och om det varit handhavandefel. Detta gör att vi snabbare kan sätta in rätt typ av resurs till rätt hiss, fortsätter Robert Löfkvist.

Egna styrskåp, Robert Löfkvist, uppkopplade hissar.

Detta ingår vid uppkoppling av hissen:

  • Fjärråtkomst till hissens styrsystem som möjliggör övervakning och felsökning på distans
  • Automatiska notifieringar vid behov av service och vid fel och driftsstopp
  • Statistik över tillgänglighet såsom i drift, ur drift, i service, anrop, destinationer, resor, väntetid, dörrcyklar, systemstatus mm

– Det är även möjligt att montera energimätare kopplad till molntjänsten och se hur mycket el hissen drar. Det är egentligen bara fantasin som begränsar möjligheterna och användningsområdena, fortsätter Robert Löfkvist.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra smarta lösningar för uppkopplade hissar!

Mail: robert.lofkvist@hissgruppen.se
Telefon : 08-527 271 09