Motum stärker sin position på hiss- och portmarknaden genom etablering i Skåne

Hiss- och portkoncernen Motum etablerar verksamhet i Skåne från 1 april 2021. Genom ett nybildat bolag kommer Motum att kunna erbjuda ett komplett tjänsteutbud i hela Skåne. Motum har rekryterat två välmeriterade profiler inom hiss- och portbranschen, Tom Westerholm och Andreas Persson, att starta och driva verksamheten.

– Etableringen i Skåne är ett viktigt steg i Motum-koncernens långsiktiga utveckling och ligger helt i linje med vår strategi att kunna leverera en rikstäckande service åt våra kunder genom egna lokala entreprenörsdrivna bolag, säger Fredrik Eliasson, koncernchef Motum.

– Kombinationen av Tom Westerholm och Andreas Perssons gedigna branschkunskap och starka lokala förankring och Motums nätverk och väletablerade namn utgör en bra bas för hållbar tillväxt i Skåne, fortsätter Fredrik Eliasson.

Bolaget i Skåne kommer med utgångspunkt i Malmö att erbjuda flexibla och kundanpassade hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system runtom i hela Skåne. I tjänsteutbudet ingår nyinstallation, modernisering samt service och reparationer av hissar och portar med hållbarhet i fokus.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Teglgaard, Kommunikationschef Motum AB
charlotte.teglgaard@motum.se / 072-5012522

 

Om Motum
Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och en omsättning på 700 mnkr. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Syd, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, RoslagensHiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice. Motum finns även i Norge. Läs mer på www.motum.se