Hur arbetar Motum med service för hiss och port?

Planering och installation är bara början på hissens eller portens livscykel. Efter att lösningen finns på plats så väntar underhåll, reparation och modernisering. För Motum är det helt centralt att följa med på hissens resterande resa och trygga anordningens säkerhet, komfort och såklart att den drivs energisnålt.

Vad är viktigt att tänka på vid underhåll av hissar?

Det är viktigt att hissen får reguljär service, men vilken service som krävs eller hur pass omfattande beror på flera faktorer såsom: hissens ålder, slitage och vilken typ av anordning det rör sig om. Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera hissens komponenter och mekanik – allt för att upptäcka skador och slitage i god tid. Om det föreligger fel så kan det uppstå driftstörningar som riskerar passagerarnas säkerhet.

Vidare så är det viktigt att uppdatera hissens system och teknik vid behov så att energieffektiviteten, tillgängligheten och hissens säkerhetsfunktioner håller en hög standard. Det föreligger även krav på dokumentation såsom servicehistorik och vilka reparationer som utförs. Detta säkerställer att hissen underhålls tillräckligt ofta och att den inte underhålls i onödan.

Vad är viktigt att tänka på vid underhåll av portar?

Regelbunden underhåll av portlösningen är A och O för att säkerställa att den fungerar som den ska både på kort och lång sikt. Det är helt centralt att rengöra porten för att undvika ackumulering av smuts som kan skada portens yta. I regel ska man undvika starka rengöringsmedel och kemikalier som kan skada materialet. Vidare är det viktigt att smörja porten för att säkerställa smidig rörelse och för att undvika rost.

Liksom med hissar är det centralt att regelbundet inspektera och kontrollera porten, identifiera om det finns sprickor, skador eller slitage. Det föreligger omfattande regelverk och allmänna råd om hur portar bör hanteras. Dessa återfinns i Boverkets (BFS 2011:12).

Vad kännetecknar Motums servicearbete för hiss och port?

För oss är proaktivitet, framförhållning och ett välplanerat strategiskt arbete the name of the game. Att initialt planera hissen eller porten för att optimera säkerhet, kostnadseffektivitet och reducera klimatavtryck är våra klaraste lysande ledstjärnor.

Vad det gäller hissar så innefattar vårt basavtal:

 • Objektanpassad service (smörjning, justering, städning, kontroll av säkerhets- och nödfunktioner)
 • Personlig rådgivning och underhållsplan
 • Jour 24/7
 • Ansvarsförsäkring
 • Medverkan vid återkommande besiktningar
 • Tillgång till kundportal

Vad det gäller portar så innefattar vårt basavtal:

 • Servicerapport med genomförda och rekommenderade åtgärder
 • Förebyggande underhåll
 • Funktionskontroll
 • Justering av anläggningen
 • Rengöring
 • Smörjning enligt tillverkarens föreskrifter.