Samtliga Motum-bolag omcertifierade

Årets externa ISO-revision är nu klar och samtliga av Motums dotterbolag är fortsatt certifierade enligt ISO 14001, 9001 och 45001.

För tredje året i rad har alla bolag inom Motum-koncernen certifierats centralt och täcks därigenom fortsättningsvis in av ett och samma certifikat. Den centrala certifieringen är ett resultat av att samtliga bolag arbetar i ett gemensamt ledningssystem, med gemensamma processer och rutiner.

– Vi är mycket stolta över att samtliga bolag inom Motum-koncernen omcertifierats igen i år med gott resultat. Det är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den gemensamma certifieringen för alla bolag har gjort oss till en ännu starkare leverantör och samarbetspartner på hiss- och portmarknaden, framförallt vad gäller nationella ramavtal, säger Fredrik Eliasson, Koncernchef, Motum.

För mer information, vänligen kontakta:
Vendela Dellner, Kommunikationschef, Motum
vendela.dellner@motum.se
0722 9972 86