Framtidssäkra hissens nödtelefon när 2G/3G-näten släcks ner

För att ge mer frekvensutrymme åt 4G- och 5G-näten kommer 2G- och 3G-näten i Sverige att stängas ned inom en snar framtid.
Detta i kombination med att det fasta kopparnätet tas bort kommer göra att de flesta hissägare behöver se över sin befintliga telefonilösning.

Anledningen till detta är att de flesta nödtelefoner i dag går via 2G, 3G eller fasta nätet. Då utfasningen av 2G- och 3G-näten samt kopparnätet redan påbörjats är det viktigt att du som hissägare ser över hissens telefonilösning snarast möjligt.

På Hissgruppen har vi tagit fram smarta tekniska lösningar för att framtidssäkra hissarnas nödtelefoner. Exakt vilken teknisk lösning som
passar för just din hiss beror på vilken telefonilösning hissen har idag.

  • Alternativ 1, hissen kopplad till det fasta nätet via koppartråd. Nedstängningen har redan påbörjats men planeras vara klar 2026.

Teknisk lösning: Vi konverterar befintliga telefonen till en GSM-lösning uppkopplad mot 4G-nätet. Om en konvertering ej är möjlig behöver hela nödtelefonen bytas ut.

  • Alternativ 2, hissen är uppkopplad till 3G-nätet. Nedstängningen påbörjats under 2023 men planeras vara klar 2024.

Vi uppdaterar befintlig telefon där det är tekniskt möjligt så att den är uppkopplad mot 4G nätet. Om en konvertering ej är möjlig behöver hela nödtelefonen bytas ut.

  • Alternativ 3, hissen är uppkopplad till 2G-nätet. Nedstängningen har inte påbörjats än, men planeras vara klar 2025.

Vi uppdaterar befintlig telefon om det är tekniskt möjligt så att den är uppkopplad mot 4G nätet. Om en konvertering ej är möjlig behöver hela nödtelefonen bytas ut.

Konvertering: Genom konvertering från fast uppkoppling via kopparnätet kommer fastighetsägaren kunna spara pengar, då en GSM-uppkoppling kostar mindre än de fasta linjerna för idag.

Efterinstallation: Om hissen helt saknar nödtelefon för tvåvägskommunikation rekommenderar vi att installera en sådan för ökad trygghet och säkerhet för användarna.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig öka säkerheten och framtidssäkra din hiss!

Telefon: 08 564 614 80
Mail: info@hissgruppen.se

Ladda ned vårt faktablad ”Framtidssäkra hissens nödtelefon”

Läs mer om planerna på att stänga ned 2G och 3G näten på PTS webbplats

 

Hissgruppen är en del av Motum-koncernen. Motum är Sveriges största oberoende hiss- och portkoncern. Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Roslagens Hiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice. Motum finns även i Norge. Tillsammans är vi runt 350 anställda och omsätter cirka 700 miljoner kronor.