Digitalisering – Uppkopplade hissar – IoT

Hissen är en viktig del av upplevelsen i en fastighet. Och med den tekniska utvecklingen har det öppnats nya möjligheter till att förbättra denna upplevelse.

Genom en kombination av sensorer, IoT (Internet of Things), avancerad prediktiv analys av data i realtid kommer vi och våra kunder ha mer tillgänglig information att agera utifrån, med målet att öka tillgängligheten genom ett minskat antal stopp och kortare avstängningstider.

Just nu genomför vi ett pilotprojekt där vi monterat IoT-sensorer i hissarna hos ett antal av våra kunder. Utvärdering av lösningen kommer att ske fram till senhösten.

Lösningen fungerar genom en avancerad realtidsanalys av data via sensorer som är kopplade till hissen. Sensorer som i realtid mäter vibrationer, temperatur, antal starter, dörrfunktioner med mera. Insamlade data överförs via GSM och analyseras sedan med hjälp av en algoritm. Vi kommer därmed ha mer detaljerad information om hur hissen fungerar och hur mycket den använts. Framförallt så bidrar algoritmen med en prediktiv analys, som innebär att lösningen talar om att en komponent behöver bytas eller justeras innan den går sönder. Det blir ett bra komplement till de befintliga underhållsplanerna vi arbetar med idag. Ett mer proaktivt arbetssätt där vi som en del i det planerade underhållet förebygger och minskar antalet fel i stället för att laga fel.

Precis som idag så kommer alla stopp och driftstörningar inte kunna förhindras. Men i och med tillgången till information i realtid så kan vi i bästa fall veta vilken del som behöver justeras, lagas eller bytas redan innan teknikern är på plats. På så sätt kan reparationerna utföras snabbare, vilket minskar avstängningstiderna.

–I vår valda lösning är det naturligt och självklart att det är kunden som äger informationen om sin hiss oavsett vem som sköter om hissen. Vi på Hissgruppen är måna om att våra kunder inte ska drabbas av en inlåsningseffekt på grund av låsta och för kunden otillgängliga system. Jag tror dessutom att prisbilden kommer vara betydligt lägre på denna lösning än på de produkter och tjänster som redan nu finns på marknaden säger Robert Sporrong vd på Hissgruppen.

Modernisering och Nyinstallation

Hissgruppen levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden vilket innebär att kunden själv kan välja partner för moderniseringar och service, något som i slutändan ger dig som kund en valfrihet samt en lägre kostnad över tid.

Om Hissgruppen

Hissgruppen är ett av Stockholms ledande hissföretag som etablerades 1978 och som tillsammans med Hisscentralen, Hiss-Craft, ITK, Motum Hiss Syd, Motum Port i Mälardalen, Nordisk Hiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice och ingår i Motum-koncernen.