Mervärden när du tecknar serviceavtal med Hissgruppen

För att en hiss ska vara driftsäker och trygg krävs en hög kvalitet i de regelbundna servicebesöken som ska utföras av en erfaren tekniker med rätt kunskap. Hissgruppen har en 40-årig tradition av att anpassa sig efter kunders olika behov och tar hand om deras hissar under hela dess livslängd.

Som kund hos oss får ni dessutom hjälp att gå igenom era hissars status för att därefter ta fram en underhållsplan. Det vill säga, vi kartlägger underhållsbehovet och eventuella brister redan på ett tidigt stadium för att kunna förebygga akuta stopp och dyra reparationer. En väl fungerande och välservad hiss sänker era totalkostnader samtidigt som underhållsplanen också ger ett bra underlag till ert budgetarbete.

Vi hanterar samtliga hissmärken på marknaden och kan erbjuda ett serviceavtal som anpassas till era behov och önskemål. Oavsett nivå på serviceavtalet garanterar vi tillgänglighet årets alla dagar dygnet runt. För att kunna ge ett förslag på behovsanpassad service kommer vi gärna och besöker er. Är ni missnöjda med nuvarande serviceleverantör men sitter fast i ett avtal så bjuder vi på den årliga serviceavgiften under uppsägningstiden om ni tecknar avtal med oss.

Modernisering och Nyinstallation

Vi levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden vilket innebär att kunden själv kan välja partner för moderniseringar och service, något som i slutändan ger dig som kund en valfrihet samt en lägre kostnad över tid.

Om Hissgruppen

Hissgruppen är ett av Stockholms ledande hissföretag som etablerades 1978 och som tillsammans med Hisscentralen, Hiss-Craft, ITK, Motum Hiss Syd, Motum Port i Mälardalen, Nordisk Hiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice och ingår i Motum-koncernen.

Kontakt för serviceavtal:

Lena Rosborg
KAM servicavtal kundvård
Tel. direkt: 08-527 271 10
lena.rosborg@hissgruppen.se